2007 | Europejski Tydzień Młodzieży

Europejski Tydzień Młodzieży w poprzednich latach » 2007 | Europejski Tydzień Młodzieży

W ramach Europejskiego Tygodnia Młodzieży 2007 zorganizowaliśmy debatę „Szanse młodzieży w województwie świętokrzyskim - dlaczego warto zostać i działać?". Wzięli w niej młodzi ludzie z województwa świętokrzyskiego oraz towarzyszący im politycy i eksperci. Spotkanie było okazją do zapoznania się młodych z polityką władz skierowaną do młodzieży. Uczestnicy mogli zasugerować decydentom, jakimi dziedzinami życia młodych ludzi powinni się zająć, jakie są ich potrzeby i problemy.

Oprócz debaty zorganizowaliśmy imprezę plenerową na Placu Artystów w Kielcach. Mieszkańcy mogli zapoznać się z programem „Młodzież w działaniu”, poznać organizacje działające na rzecz młodzieży, dowidzieć się, jakie projekty realizuje młodzież i skorzystać z informacji Regionalnego Punku Eurodesk Polska. Imprezę uatrakcyjniały konkursy z nagrodami.

Szczegółowe informacje o projekcie