Program "Młodzież w działaniu"

„Młodzież w działaniu” to program, który pozwala młodym ludziom realizować swoje pasje, rozwijać się, zdobywać nowe doświadczenia i umiejętności oraz umożliwia efektywne wykorzystanie czasu wolnego. Skupia się na działaniach mieszczących się w obrębie edukacji pozaformalnej, czyli tej, która odbywa się poza systemem oświaty.

Program składa się z pięciu akcji:

  • Akcja 1. Młodzież dla Europy
  • Akcja 2. Wolontariat Europejski
  • Akcja 3. Młodzież w Świecie
  • Akcja 4. Systemy Wsparcia Młodzieży
  • Akcja 5. Wsparcie europejskiej współpracy w zakresie problematyki i działań młodzieżowych

Program, oprócz finansowania projektów, realizuje cele, takie jak przezwyciężanie barier i stereotypów wśród młodych ludzi, pobudzanie ich solidarności i tolerancji, promowanie aktywności obywatelskiej i mobilności młodzieży.
Ważnym elementem programu jest szczególne zwrócenie uwagi na młodzież z mniejszymi szansami, której dostęp do edukacji, informacji i kultury jest ograniczony przez bariery społeczne, geograficzne czy finansowe. Może uczestniczyć w nim każdy, bez względu na pochodzenie, płeć czy sytuację materialną. „Młodzież w działaniu” jest programem skierowanym do młodych ludzi, ale również do osób pracujących z młodzieżą.

Więcej informacji na stronie: www.mlodziez.org.pl