2008 | Europejski Tydzień Młodzieży - co młodzieży na sercu leży

Europejski Tydzień Młodzieży w poprzednich latach » 2008 | Europejski Tydzień Młodzieży - co młodzieży na sercu leży

Tym razem młodzież dyskutowała o problemach, takich jak bezrobocie i zatrudnienie młodych ludzi, wyrównywanie szans rozwoju młodzieży z mniejszymi szansami, aktywne uczestnictwo młodzieży w życiu społeczności, edukacja formalna i pozaformalna, informacja młodzieżowa. W debacie oprócz młodzieży uczestniczyli politycy, eksperci, decydenci i przedstawiciele organizacji młodzieżowych. Dzięki temu nawiązał się dialog pomiędzy obiema stronami polityki młodzieżowej: politykami, którzy ją kreują i młodymi ludźmi, do których jest skierowana.

Dyskusjom towarzyszyła galeria na kieleckim Placu Artystów. Przedstawiała ona fotografie z międzykulturowych projektów młodzieży. Chcieliśmy zachęcić młodych ludzi do otwarcia się na inne kultury i czerpania z ich doświadczeń i wiedzy.

Szczegółowe informacje o projekcie