Europejski Tydzień Młodzieży w poprzednich latach

Stowarzyszenie Edukacja przez Internet organizuje Europejski Tydzień Młodzieży już po raz czwarty. Przypomnijmy sobie, co się działo w poprzednich latach.

 • 2011 | Europejski Tydzień Młodzieży w naszych rękach przyszłość leży

  W ramach projektu zorganizowaliśmy debatę młodzieżową w Kielcach, na którą licznie przybyła młodzież oraz eksperci. Młodzi ludzie wraz z zaproszonymi gośćmi dyskutowali o bezrobociu, wyrównywaniu szans młodzieży, wolontariacie i aktywności społecznej młodych osób. Uzupełnieniem debaty była wystawa „Młodym okiem na Europę” zorganizowana na Placu Artystów w Kielcach. Przedstawiała ona fotografie i opisy projektów zrealizowanych przez świętokrzyską młodzież.

 • 2008 | Europejski Tydzień Młodzieży - co młodzieży na sercu leży

  Tym razem młodzież dyskutowała o problemach, takich jak bezrobocie i zatrudnienie młodych ludzi, wyrównywanie szans rozwoju młodzieży z mniejszymi szansami, aktywne uczestnictwo młodzieży w życiu społeczności, edukacja formalna i pozaformalna, informacja młodzieżowa. W debacie oprócz młodzieży uczestniczyli politycy, eksperci, decydenci i przedstawiciele organizacji młodzieżowych. Dzięki temu nawiązał się dialog pomiędzy obiema stronami polityki młodzieżowej: politykami, którzy ją kreują i młodymi ludźmi, do których jest skierowana.

  Dyskusjom towarzyszyła galeria na kieleckim Placu Artystów. Przedstawiała ona fotografie z międzykulturowych projektów młodzieży. Chcieliśmy zachęcić młodych ludzi do otwarcia się na inne kultury i czerpania z ich doświadczeń i wiedzy.

 • 2007 | Europejski Tydzień Młodzieży

  W ramach Europejskiego Tygodnia Młodzieży 2007 zorganizowaliśmy debatę „Szanse młodzieży w województwie świętokrzyskim - dlaczego warto zostać i działać?". Wzięli w niej młodzi ludzie z województwa świętokrzyskiego oraz towarzyszący im politycy i eksperci. Spotkanie było okazją do zapoznania się młodych z polityką władz skierowaną do młodzieży. Uczestnicy mogli zasugerować decydentom, jakimi dziedzinami życia młodych ludzi powinni się zająć, jakie są ich potrzeby i problemy.

  Oprócz debaty zorganizowaliśmy imprezę plenerową na Placu Artystów w Kielcach. Mieszkańcy mogli zapoznać się z programem „Młodzież w działaniu”, poznać organizacje działające na rzecz młodzieży, dowidzieć się, jakie projekty realizuje młodzież i skorzystać z informacji Regionalnego Punku Eurodesk Polska. Imprezę uatrakcyjniały konkursy z nagrodami.