O Nas

Stowarzyszenie Edukacja przez Internet tworzy zespół młodych osób pozytywnie nastawionych do życia.  Staramy się zmieniać rzeczywistość młodzieży i podnosić jej aktywność.

Głównym celem naszej organizacji jest propagowanie idei edukacji na odległość, czyli e-learningu. Organizujemy szkolenia, kursy i warsztaty z zakresu technik komputerowych oraz Internetu. Są one skierowane do młodzieży, pracowników młodzieżowych, nauczycieli, pracowników organizacji pozarządowych, firm, instytucji, przedsiębiorców itd. Zajmujemy się także tworzeniem stron www i rozwiązań internetowych oraz doradztwem z zakresu wykorzystania nowych technologii.

Nasz cel to szeroko rozumiane wspieranie edukacji z naciskiem na edukację pozaformalną i nieformalną. Działania związane z nimi realizujemy dzięki wsparciu m.in. Unii Europejskiej. Szeroko korzystamy z programu „Młodzież w działaniu”, w ramach którego organizujemy różne działania i wydarzenia skierowane do młodych osób.

Na naszym koncie są takie projekty, jak:

Pomagamy nie tylko bezpośrednio młodym ludziom, ale także tym, którzy z nimi pracują. Zajmujemy się szkoleniem, doradztwem i wspieraniem organizacji działających na rzecz młodzieży. W obszarze naszych działań mieści się pomoc dla organizacji pozarządowych. Realizujemy ją poprzez udział w projekcie „Trasa 78 – ze śląskiego w świętokrzyskie”, w ramach którego działa Inkubator  Trzeciego Sektora. Oferujemy doradztwo, coaching, animację i szkolenia.

Stowarzyszenie prowadzi także Regionalny Punkt  Eurodesk Polska. Jest to europejska sieć informacji dla młodzieży. Konsultanci odpowiadają na najróżniejsze pytania dotyczące UE za pośrednictwem Internetu, telefonicznie i osobiście. Dzięki niemu można uzyskać potrzebne wiadomości na temat państw Unii, znaleźć partnerów do projektów, dowiedzieć się o konkursach, najważniejszych wydarzeniach, szkoleniach itd.

Działalność Stowarzyszenia została doceniona przez liczne środowiska i instytucje. Jedną z najcenniejszych nagród  jest wyróżnienie przyznane przez Komisję Europejską w ramach European YOUTH Award 2005 za projekt European Youth Newspaper Online. Znalazł się on w grupie 25 spośród 12 tys., jakie Komisja Europejska wspiera co roku w ramach programu "Młodzież w działaniu".