Debata w Jędrzejowie

Aktualności » Debata w Jędrzejowie

Sala pełna młodzieży, znakomici goście, konstruktywne wnioski i świeże pomysły młodych ludzi - debata w ZSP nr 1 w Jędrzejowie była bardzo owocna. Spotkanie było okazją do wymiany myśli i poglądów między politykami, ekspertami i przedstawicielami władz a młodymi ludźmi.

Po otwarciu debaty przez Pana Władysława Równickiego, Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. ks. S. Konarskiego w Jedzrejowie, głos zabrali zaproszeni goście. Wśród nich znaleźli się m.in. Mirosław Pawlak - Poseł na Sejm RP, Edmund Kaczmarek - Starosta Jędrzejowski, Marcin Piszczek - Burmistrz Jędrzejowa. Zwrócili oni uwagę na potrzebę aktywności młodych osób i wyrazili chęć współpracy z nimi.

Ciekawym elementem debaty był konkurs wiedzy o Unii Europejskiej. Uczestnicy odpowiadali na pytania związane z instytucjami unijnymi, symbolami czy najważniejszymi osobami w UE. Najlepiej poradziła sobie Katarzyna Kuśmierek z I Liceum im. Mikołaja Reja w Jędrzejowie.

Po konkursie nadszedł czas na mini-wykłady młodych ludzi. Teoretyczne aspekty aktywności obywatelskiej zaprezentowali studenci i licealiści z Kielc. Po tym wprowadzeniu uczestnicy podzielili się na trzy grupy robocze, aby móc swobodnie dyskutować. Każda z grup opracowywała jeden z tematów: Jak zachęcić młodych ludzi do udziału w wyborach? Co nam daje przynależność do zjednoczonej Europy? Co to znaczy być obywatelem? Co zrobić, aby młodzież była aktywna w życiu publicznym? Prace zespołów wspierali zaproszeni goście.

Następnie wypracowane wnioski młodzi ludzie przedstawili na forum. Ich pomysły i postulaty trafią do publikacji, którą młodzież przekaże przedstawicielom władz, politykom i organizacjom działających na rzecz młodzieży, aby osoby kształtujące politykę młodzieżową przekonały się, że młodym obywatelom naprawdę zależy.